За катедрата

Обучение

Лаборатории

Състав

 N

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

Кабинет

Сл.тел.

E-mail

1

доц.д-р инж. Божидар Бориславов Григоров

4324-Г2
4412

26-70
29-22

b.grigorov@tu-sofia.bg

2 проф. д-ринж. Константин Димитров (Р-л катедра) 4229a-Г2
4420
29-91
38-95
kosidim@abv.bg

3

проф. дтн инж. Веско Крумов Панов

4410

26-08 

 vpanov@tu-sofia.bg

4

проф. дтн инж. Николай Василев Коцев

4406

38-91 

nkotzev@tu-sofia.bg

5

доц.д-р инж.Георги Серафимов Илиев
лична страница

4408
4100

28-90
29-84

giliev@tu-sofia.bg

6

доц.д-р инж. Николай Иванов Казаков

4404

28-92 

nkazakov@tu-sofia.bg

7

доц.д-р инж.Марин Здравков Георгиев

4416 / 4321-Г2

38-93 / 35-74

mgeor@tu-sofia.bg

8

доц..д-р инж. Росен Пешев Митрев
лична страница


4410

26-08

rosenm@tu-sofia.bg

9

ас. инж. Александър Емилов Грънчаров

4418

/ 28-94

@tu-sofia.bg

10

гл. ас. д-р инж. Лъчезар Ненков Лазов

4418

28-94 / 0892230901

llazov@tu-sofia.bg

11

доц. д-р инж. Янко Цветанов Славчев

4225-Г2

26-86

blamail@abv.bg

12

ас. инж. Цвета Димитрова Братанова

4416 / 4321-Г2

38-93 / 35-74

tz_bratanova@tu-sofia.bg

13

гл. ас. инж. Калин Йорданов Чучуганов

4408 / 4100

28-90 / 29-84

chuchuganov@tu-sofia.bg

14

инж. Иван Благоев Страшников

4117-Г2

25-85

istrashni@abv.bg

15

гл. ас. маг. инж. Васил Николов Ахчийски

   

vaski@abv.bg

16

гл. ас. маг. инж. Николай Георгиев Рачев

4418

28-94

rachevm@abv.bg

 

   

 


1.проф.д-р инж. Николай Василев КОЦЕВ


2.доц.д-р инж. Георги Серафимов ИЛИЕВ


3.доц.д-р инж. Божидар Бориславов ГРИГОРОВ


4.гл.ас.инж. Емил Кирилов ГРЪНЧАРОВ


5.проф. дтн инж. Веско Крумов ПАНОВ


6.доц.д-р инж. Николай Иванов КАЗАКОВ


7.доц.д-р инж. Марин Здравков ГЕОРГИЕВ


8.проф. д-р инж. Константин Димитров ДИМИТРОВ

9. доц. д-р инж. Росен Пешев МИТРЕВ     Лична страница!
  • Научна област: Строителна и пътна и преработваща техника, екотехника, информационни технологии.