За катедрата

Обучение

Лаборатории

Научна работа

Научно-изследователски и внедрителски проекти:

1. Изследване на технологии и дефиниране на технологични решения на съвременни системи за преработка на строителни и промишлени отпадъци”.  Проектът е разработен и ръководен от проф. д-р К. Димитров през периода:  2009 – 2010 г.

2. Изследване на технологии и разработване на технически решения за автоматизирана гаражна система с капацитет от 20 до 200 броя транспортни средства”. Проектът е разработен и ръководен от проф. д-р К. Димитров през периода: 2008 – 2009 г.

3. “Завод за Горещо поцинковане – гр. Оряхово”.  Проектът е разработен и ръководен от проф. д-р К. Димитров през периода: 2006 – 2008 г.

4. Експертна Система (ЕС) за анализиране, разпознаване моделиране и прогнозиране на процесни характеристики и системни състояния в Строително-Технологични и Логистични комплекси”.  Проектът е разработен и ръководен от проф. д-р К. Димитров през периода 2007 – 2008г

5. Завод за производство на строителна топло-изолация и хранителни контейнери от екструдиран пено-полистирен” – гр. Вълчи дол, Варненска област. Проектът е разработен и ръководен от проф. д-р К. Димитров през периода: 2002 – 2006 г

 

Наименование
Ръководители
Телефон
доц. д-р Г.Илиев

965-2984
965-2890
0895-587-018

088-901-865

Сектор "Асансьори"
доц.д-р Г.Илиев
965-2984
965-2890
0895-587-018
088-901-865
Сектор "Подемни машини"
доц.д-р Ст.Минков
965-3985


Сектор "Въжени линии"

проф.д-р К.Донев
965-2894