3. СТЕНД "Вибрационна трошачка ".

Състои се от:
Носеща конствукция; Дебалансни маси (червен цвят); Еластични елементи (винтови пружини); Задвижващ ел.двигател.
Лаборатория по "Строителна и екотехника", 4102