9. СТЕНД "Модели на метални конструкции"

Състои се от:
Набор от модели на различни греди - прътови и пълностенни (отляво); Носеща констукция (в средата със зеления цвят); Натоварваща количка (в кафявия цвят);Тензометрични датчици за измерване на напеженията в гредите.
Лаборатория по "Инженерна логистика и техника", Блок Г2