8. СТЕНД "Двучелюстни спирачки"

Състои се от:
Ел.двигател (отляво); Двучелюстна спирачка подлежаща за изпитване (в средата); Инерциона система моделираща големината на задвижващия механизъм(отдясно); Тензометрични датчици; Датчик за измерване на оборотите.
Лаборатория по "Инженерна логистика и техника", Блок Г2