6. СТЕНДОВЕ "Карни повдигателни уредби"

Състоят се от:
Двумачтови и тримачтови карни повдигателни механизми (отляво); Товарозахващащи устройства - кламер, ротатор, стрела (отдясно);
Лаборатория по "Инженерна логистика и техника", Блок Г2