5. Компютърни лаборатории на катедра "ИЛПТСТ"

Състои се от:
Катедрата разполага 3 зали обрудвани с необходимата компютърна техника и софтуер за съвремено обучение. В една от залите има свободен Интернет достъп за студентите обучавани в катедрата.
Тук се провеждата курсове по CAD/CAM системи
Блок Г2