4. СТЕНДОВЕ "Въжени лини".

Състои се от:
Съдържа комплект от стендове за изследване и изпитване на елементи и възли на въжени линии и ски влекове.
Лаборатория по "Инженерна логистика и техника", Блок Г2