3. СТЕНД "За изследване на ограничители на скороста".


Състои се от:
Метална основа; Ограничител на скороста за изследване (отляво); Ел.двигател (отзад); Датчик за измерване на скороста; Датчици за измерване на преместване и ускорение.


Провеждане на експериментално изследване на Ограничител на скоростта. Дипломна работа заявена от Асансьоростроене 98-АД.
На снимката: р-л на дипломната работа доц.д-р Г.Илиев(отляво), р-л на лабораторията по "ИЛТ"
; Николай Косеров - дипломант.
Лаборатория по "Инженерна логистика и техника", Блок Г2