2. СТЕНД "Асансьорни възли и детайли"

Състои се от:
Метална конструкция(със синия цвят); Подемен механизъм (върху горната площатка); Модел на кабината и противотежеста (в средата на металната конструкция); Табло за управление (в ляво, долу);Количка за натоварване (в червения цвят).
Лаборатория по "Инженерна логистика и техника", Блок Г2