14. Общ вид на лабораториата по "Инженерна логистика и техника"Лаборатория по "Инженерна логистика и техника", Блок Г2