13. СТЕНД "Вибрационен винтов транспортьор"

Състои се от:
Носеща рама(отдолу); Винтови улеи; Табло за пускане.
Лаборатория по "Инженерна логистика и техника", Блок Г2