12. СТЕНД "Верижни пластинчати транспортьори"

Състои се от:
Подаваща секция (в ляво); Връщаща секция (в дясно); Дискови претоварващи устройства (отпред и отзад).
Лаборатория по "Инженерна логистика и техника", Блок Г2