10. СТЕНД "Система за комисиониране на товари по номенклатури"

Състои се от:
Гравитационен високо-стелажен склад; Трансманипулатори 2 броя - входящ и изходящ; Гравитационен високостелажен склад за стандартни касети с ролкови пътеки; Ролкови, лентови и дискови транспортьори.
Лаборатория по "Инженерна логистика и техника", Блок Г2