1. СТЕНД "Функционален образец на паркинг-гаражна система"

Състои се от:
Метална конструкция за четри гаражни клетки(със зеления цвят); Подемен механизъм; Подемна платформа (под колата); Гаражна автоматична врата (отляво); Лек автомобил за демонстрация.
Лаборатория по "Инженерна логистика и техника", Блок Г2