За катедрата

Обучение

Лаборатории

Лабораторна база

Лаборатория по "Инженерна логистика и техника"

1. СТЕНД "Функционален образец на паркинг-гаражна система"
2. СТЕНД "Асансьорни възли и детайли"
3. СТЕНД "За изследване на ограничители на скороста".
4. СТЕНДОВЕ "Въжени лини"
5. Компютърни лаборатории на катедра "ИЛПТСТ"
6. СТЕНДОВЕ "Карни повдигателни уредби"
7. СТЕНД "Верижни електротелфери "
8. СТЕНД "Двучелюстни спирачки"
9. СТЕНД "Модели на метални конструкции"
10. СТЕНД "Система за комисиониране на товари по номенклатури"
11. СТЕНД "Верижен елеватор"
12. СТЕНД "Верижни пластинчати транспортьори"
13. СТЕНД "Вибрационен винтов транспортьор"
14. Общ вид на лабораторията по "ИЛТ"


Лаборатория по "Строителна и екотехника"

1. СТЕНД "За изпитване на хидравлични елементи"
2. СТЕНД "Земен канал "
3. СТЕНД "Вибрационна трошачка"
4. СТЕНД "Вертикална вибрационна мелница"
5. СТЕНД "Вибрационно сито "