За катедрата

Обучение

Лаборатории

Докторанти

за уч. 2006/2007 год.

N

Име

Науч.спец.

Тема

Ръководител

1

инж. Цвета Въчева- Братанова

02.14.16. МАТРР

Изследване пропускателната способностна транспортно-разпределителни  системи  във високо-стелажни складове

доц.д-р инж. Марин Здравков Георгиев

2

Инж.Лъчезар Ненков лазов

02.01.37.ПСМ

Изследване на работния процес и параметри на ударно-отражателна трошачка

доц.д-р инж. Емил Асенов Цуцеков

3

Инж. Драгомир Цанков Вражилски

02.01.37.ПСМ

Изследване на работния процес и параметри на Вибрационен Сепаратор

1. доц.д-р инж Емил Асенов Цуцеков

2. доц.д-р Веско Кр. Панов

4

Инж. Янко Цветанов Славчев

02.01.48.ПТМ

Изследване на носещата метална конструкция на мостови кранове

Доц.д-р инж. Николай Василев Коцев

5

Инж. Петко Николов Недялков

 

02.01.37.ПСМ

Динамично моделиране и изследване на работен процес на вертикално вибро-импулсна мелница (ВВИМ)

доц.д-р инж. Емил Асенов Цуцеков

6

инж. Евелина Тотева Ринкова

02.01.48.ПТМ

Анализ и оценка на риска на товаро-подемни машини

доц. д-р инж. Николай Василев Коцев

 

7

инж. Тодор Светославов   Тодоров

02.01.48.ПТМ

Пространствени модели на масово обслужване за логистични системи с мобилна подмено-транспортна техника

1. доц.д-р инж. Марин Здравков Георгиев и
2. Доц.д-р инж. Стефан Димитров Минков

 

8

маг. инж.  Радослав Бориславов Димитров

02.01.37.ПСМ

Оценка на остатъчния ресурс на основни възли на пристанищен портален кран

доц.д-р инж. Емил Асенов Цуцеков

 

9

инж. Радослав  Димов  Груйчев

02.01.48.ПТМ

Динамично изследване на хидравлично задвижвани товароподемни машини

доц.д-р инж. Божидар Бориславов Григоров

 

10

инж. Божидар Георгиев Марков

02.01.48.ПТМ

Намаляване на натоварванията вмостов кран, чрез асинхронно електро-задвижване с ел.връзка между роторите

доц.д-р инж. Веско Крумов Панов