За катедрата

Обучение

Лаборатории

Учебници

В катедра "ИЛПТСТ" са разработени и издадени следните по-съществени учебници, книги и учебни пособия:

Димитров, К.Д., Надеждност и диагностика на машини и системиръководство за лабораторни упражнения, Издателство „Дейликонт”; София, 2013;  ISBN: 978-954-392-179-9 ;  Ръководство, обем от 102 стр. (първо издание).

Dimitrov, K.D.,  FaultDiagnosisinIndustrialSystems(Техническа диагностика в индустриални системи), Publisher: Propeller, Press: Dailycont, Sofia, 2012, ISBN: 978-954-392-152-2Учебник, обем от 201 стр. (първо издание).

Димитров, К.Д., Интелигентни диагностични системи в индустриални комплекси, Издателство „Дейликонт” ISBN: 978-954-392-166-9, София, 2012 г. Монография, обем от 192 стр., (първо издание).

Dimitrov, K.D.,  Reliability of  Mechanical Equipment Machines and Systems, (Надеждност на механично оборудване, машини и системи), Publisher: ABC TECHNICA, Sofia, 2011,  ISBN: 978-954-8873-101-1; Учебник, обем от 248 стр. (първо издание).

 

Григоров Б., Митрев Р. Практическо ръководство C., 2008.

С анотацията и съдържанието на книгата можете да се запознаете тук: 

 1. Дивизиев, В.,Товароподемни машини, С., Техника, 1966.
 2. Дивизиев, В., Подемно-транспортни машини, С., Техника, 1973.
 3. Христов, Д., Строителни и пътни машини, С., Техника, 1974.
 4. Дивизиев, В., Въжени линии и кабелни кранове, С., Техника, 1975
 5. Жълтов, А., Машини за строителни материали, С., Техника, 1976.
 6. Чавушан, Н., Асансьори и шахтни подемни машини, С., Техника, 1980.
 7. Петков, Г. и др., Експериментални изследвания на подемно-транспортни машини, С., Техника, 1980.
 8. Христов, Д. и др., Пресмятане и конструиране на машинни елементи, С., Техника, 1980.
 9. Начев, С., Машини и съоръжения за непркъснат транспорт, С., Техника, 1981.
 10. Петков, Г., Подемно-транспортни процеси и системи, С., Техника, 1983, 1989.
 11. Мрянков, Г., Р. Радев, Подемно-транспортни машини, С., Техника, 1983.
 12. Желев, А., И.Коларов, Заварени конструкции, С., Техника, 1984, 1993.
 13. Дивизиев, В., И.Коларов, М.Проданов, П. Караиванов, Подемно-транспортни машини и системи, С., Техника, 1985, 1993.
 14. Дивизиев, В., Основи на товароподемните машини, С., Техника, 1986
 15. Коларов,И., М.Проданов, П.Караиванов, Проектиране на товароподемни машини, С., Техника, 1986.
 16. Коларов, И. и др., Мостови, козлови и щабелни кранове, С., Техника, 1987.
 17. Коларов,И., Метални конструкции на подемно-транспортните машини, С., Техника, !988.
 18. Коларов,И., П.Пешев, Метални конструкции в промишлеността, С.,Техника, 1988.
 19. Коларов, И., М.Проданов, П.Караиванов, Б.Божинов, Товароподемни кранове - общи елементи и механизми, С., Техника, 1989.
 20. Данчев,Д., Д.,Христов, Основи на пътни и строителни машини, С., Техника, 1990.
 21. Ексаров, П., Товароподемни манипулатори и роботи, С., Техника, 1991.
 22. Димитров, К.Д., К.М.Василев, Пътно-строителни машини, София, Техника, 1987, 1993.
 23. Димитров, К.Д., Д.И.Данчев, Надеждност на строителни машини и системи, С., Техника, 1994.
 24. Казаков, Н., Логистика, С., Софттрейд, 2000.
 25. Казаков, Н. Основи на логистиката, С., "Транслогистик" 2001.
 26. Григоров Б., Моделиране и конструиране със SolidWorks, C., 2002.

Ръководства и атласи

 1. Коларов, И., М.Проданов, П.Караиванов, Ръководство за курсово проектиране по товароподемни машини, С., Техника, 1978.
 2. Мрянков, Г.,Р.Радев, В.,Игнатов, Ръководство за упражнения по машинознание, С., Техника, 1979.
 3. Дивизиев, В., К.Донев, Въжени линии и кабелни кранове - Атлас конструкции, Печатна база на ВМЕИ, 1979.
 4. Донев,К., Ръководство за проектиране на влекови въжени линии с помощта на ЦЕИМ, С., Печатна база на ВМЕИ, 1981.
 5. Коларов, И., и др., Надеждност на механични системи (учебни записки), С., Издание на НТС, 1981.
 6. Петков,Г., Н.Митева, Д.Камбуров, Подемно-транспортни процеси и системи в промишлеността - ръководство, С., Техника, 1985.
 7. Петков, Г., С.Стойчев, Основи на товароподемните машини. Ръководство за лабораторни упражнения, С., Техника, 1986.
 8. Коларов,И., Н.Коцев, С.Стойчев, Метални конструкции на подемно-транспортни и строителни машини. Ръководство за курсово проектиране, С., Техника, 1983, 1988.
 9. Коларов, И., Н., Коцев, С.Стойчев, Метални конструкции на подемно-транспортни и строителни машини. Ръководство за лабораторни упражнения, С., Техника, 1990.
 10. Славчев, Ц., Кари-повдигачи и машини за обработка на контейнери и палети. Атлас-ръководство, С., Печатна база на ВМЕИ, 1989.
 11. Златев,С. и др., Подемно-транспортна техника и вътрешно-заводски транспорт. Атлас. С., Техника, 1992.
 12. Григоров, Б., Autolisp - програмиране в АutoCAD среда, С., Информа, 1995.
 13. Илиев,Г., В.Панов, Компютърно моделиране на подемно-транспортна и строителна техника, Печатна база на Технически Университет - София, 1995.
 14. Янакиев, А., М.Георгиев, Моделиране на подемно-транспортни машини и системи, Ръководство за лабораторни упражнения, Печатна база на Технически Университет - София, 1996.
 15. Радев, Р., Б.Григоров, Ръководство за курсово проектиране на поточни линии в строителството, Печатна база на Технически Университет - София, 1997. 4.2.5.2.

В чужбина

 1. К.Dimitrov, Fiabilite des machines et des systemes hydrauliques, Lausanne, Suisse, 1991.
 2. Ziems, D., G.Neumann, M.Georgiev, W.Suev, J., Tolluev, Materialflusssimulation mit DOSIMIS -3, Studienmaterial, Universitat Magdeburg, 1993.
 3. Boullart, L., K.Dimitrov, Fault Diagnosis and Maintenance of Industrial Systems, "Universitaat - Gent, Belgium, 1996