За катедрата

Обучение

Лаборатории

Бакалаври

От учебната 2012/2013 година към Машиностроителния факултет на ТУ-София е разкрита нова бакълавърска специалност "Инженерна логистика", като катедрата има основно участие в обучението на студентите по тази специалност.

Страница на специалността "Инженерна логистика"

В специалността "Машиностроене" катедрата обучава студенти по следните 2 направления:
1. ИНЖЕНЕРНА ЛОГИСТИКА и ТЕХНИКА /ИЛиТ/.

Engineering Logistics and Material Handling; Fordertechnik und Logistik

      Проектиране, дизайн и управление на логистични системи; логистика на пристанищни и аеротерминали, вътрешнозаводски и транспортно-комуникационни системи; макрологистика; логистика в хранително-вкусовата, леката промишлености и туризма; компютърен дизайн и автоматизирано управление на логистична техника; структура и моделиране на подемно-транспортна (логистична) техника: манипулатори и роботи, кари и робокари, кранове, асансьори, непрекъснат транспорт, складова и палетизираща техника и др.; компютърно интегрирано инженерство /САЕ/.
 

2. СТРОИТЕЛНА и ЕКОТЕХНИКА /СЕТ/.

Construction- and Ecotechnics; Bau- und Ekotechnik

      Компютърен дизайн и автоматизирано управление на строителна и екотехника; строителна и транспортно-комуникационна техника; симулационно моделиране на логистични системи в строителната индустрия; надеждност и информационни технологии в диагностиката и сервиза; експертни компютърни системи; изкуствен интелект и невронни мрежи при управление на строителни процеси; конкурентно инженерство. УЧЕБНИ ДИСЦИПЛИНИ

ИЗБИРАЕМИ ДИСЦИПЛИНИ за "БАКАЛАВЪРСКА"

степен на обучение

В областта: ИНЖЕНЕРНА ЛОГИСТИКА и ТЕХНИКА (ИЛИТ)

1

Метални конструкции на подемно-транспортна техника.

2

Непрекъснат транспорт.

3

Складова и манипулационна техника.

4

Товарно-разтоварна и складова логистика.

5

Подемно-транспортна техника за транспорт на хора.

6

Строителна и пътна техника.


 

В областта: СТРОИТЕЛНА и ЕКОТЕХНИКА (СИЕТ)

1

Носещи конструкции на строителна техника.

2

Строителна техника.

3

Техника за строителни материали и технологични линии.

4

Механизация и автоматизация на строителни процеси и логистика

5

Надеждност и диагностика на строителни машини и системи.

6

Подемно-транспортна техника в строителството.


 

В областта:
"СОФТУЕР В МАШИННОТО ИНЖЕНЕРСТВО"(СМИ)

1

Компютърно интегрирано проектиране в машиностроенето.

2

Оптимизация на машиностроителни конструкции.

3

Компютърни методи за пресмятане на машиностроителни конструкции.


 

В областта:
"ИНЖЕНЕРИНГ В ХРАНИТЕЛНО-ВКУСОВАТА ПРОМИШЛЕНОСТ" (ХВП)

1

Системи и техника за ХВП.

2

Технологии и системи за управление в ХВП.

3

Монтаж, експлоатация и сервиз.