Т Е Х Н И Ч Е С К И    У Н И В Е Р С И Т Е Т - СОФИЯ

НАУЧНО-ПРИЛОЖНА ЛАБОРАТОРИЯ
по
ПОДЕМНО-ТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА

София - 1000, Дървеница, Студентски град, бул. Св. Климент Охридски № 8
Катедра "Инженерна логистика и подемно-транспортна и строителна техника",
Машиностроителен факултет , каб 4001,и 4408
Тел./Факс: (02)965-2984, Тел.(02)965-2890,

GSM 0886 980 308, GSM 0897 355 746
E-mail: giliev@tu-sofia.bg , sminkov@tu-sofia.bg

  

 

     Научно-приложната лаборатория по ПОДЕМНО-ТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА е в процедура на акредитация по изпитване на предпазни устройства и краен контрол на асансьори. В тази си дейност Лабораторията има вече три годишен опит, солидна лабораторна база и високо квалифицирани сътрудници с дългогодишен опит в изследване и изпитване на подемно-транспортна техника.

     Друга приложна дейност на Лабораторията представлява:

Проектиране, производство и монтаж на
ПОДЕМНИ ПЛАТФОРМИ
ЗА АВТОМОБИЛИ
в жилищни и обществени сгради за обслужване на подземни гаражи.


     Произведените и монтирани подемни платформи за автомобили вече функционират успешно в редица сгради в гр. София.
     Основните предимства на подемните платформи за автомобили в сравнение с традиционните асансьори са:
     - по-ниска цена ;
     - изискват по-малки размери на шахтата;
     - и по-малко дъно на шахтата,
което ги прави предпочитани от архитекти и строители.
     Наши клиенти са строителни фирми, които са се убедили в предимствана на подемните платформи за автомобили.
     Качеството на продукцията ни се гарантира от придобития вече опит и традиции в прилагането на системата по качеството в изпитвателната дейност на Лабораторията по БДС EN ISO/IES 17025.
     Партньори на Лабораторията са: "ХИДРОЛИФТ-АВ"-София, "ХИДРОНИКС"-Казанлъки др. за хидравличните елементи; електронното управление е разработка на ТУ-София и на "AlphaLift"-София.
    Гаранционен срок 12 месеца.

Клиенти на Лабораторията са:

"НИКСТРОЙ-2001" ЕООД
"ЦСТ СТРОЙ ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД
"ГОРДИЛ" ООД
"Афамия строй" ООД

 

Примерни технически характеристики :

Максимална полезна товароподемност kg
Височина на подем mm
Размери на платформата mm
Скоррост на движение m/s
Мощност на задвижването кW
Задвижване V
Управление
Подемен механизъм


3200

до 3000
5400 х 2800
min - 0,1
12,0
380
дистанционно
хидравличен

 

 

Принципна схема на подемната платформа

 

Фотографии на някои реализирани обектиЛаборатория на ТУ-София


гр.София ул.Позитано 40


гр.София ул.Кнагиня Тамара 40


гр.София ул.Позитано 40


гр.София ул.Позитано 40

 

LAST UPDATED Januart 2009 Georgi Iliev
E-mail:
giliev@tu-sofia.bg--- Copyright (c) 2009 --- All Rights Reserved.