В Технически Университет - София има пуснат сървър,
който поддържа 20 мрежови лиценза на Inventor Professional 10
Server: Autodesk