Доц. д-р инж. Божидар Григоров
CAD Специалист

За контакти:

Технически Университет - София
Машиностроителен Факултет
София 1797, бул. "Климент Охридски" 8, блок 4

Телефон:

(++ 359 2) 965 2922

Мобилен:

0886927354

E-mail:

b.grigorov@tu-sofia.bg

ICQ N/A
Докторант маг. инж. Радослав Груйчев
CAD Специалист

За контакти:

Технически Университет - София
Машиностроителен Факултет
София 1797, бул. "Климент Охридски" 8, блок 4

Телефон:

(++ 359 2) 965 2922

Мобилен:

0888863062

E-mail:

r_gruychev@tu-sofia.bg

ICQ: 140-675-830