За катедрата

Обучение

Лаборатории

Сътрудничество

Договори в страната

Договори и разработки, реализирани в Република България. Катедра МСПТСП е участвала в разработката и реализацията на многобройни и комплексни договори и разработки, по-важните от които са:

1. "Проектиране на кула и стендове за изследване на асансьори"
2. "Експериментални изследвания на автомобилни кранове, трансманипулатори,
щабел-кранове и хидравлични багери"
3. "Проектиране подвижния таван на Националния дворец на културата - София"
4. "Създаване и изследване на фамилии от повдигателни уредби за кари"
5. "Създаване и изследване на фамилии сменяеми работни съоръжения за подемно-транпортни и строителни машини"
6. "Проектиране и разработване на автоматизирани кранови везни"
7. "Методи и програмни средства за синтез на перспективни конструкции земекопно-транспортни машини" ; "Микропроцесорна система за управление на челни товарачи"
8. "Компютърна, бордова диагностична система за диагностика на подемно-транспортни и строителни машини" и още много други.

Контакти в страната

Катедра МСПТСП поддържа широки контакти с редица институти, заводи и фирми в Република България. Едни от най-дългогодишните и традиционни партньори на катедрата са:

1. "Асансьоросттроене" - ЕАД
2. ИНТРАНСМАШ - ООД - София
3. "Краностроене - Инженеринг" - ООД - София
4. "Крамекс" - София
5. "БАЛКАНКАР" - ООД - София и много други.

Международни договори

      Някои от по-важните международни договори, реализирани в катедра МСПТСП, по различни международни програми са :

1. "Създаване на център по управление на качеството и трансфер на технологии - QUALMANC" (договор по програмаТEMPUS);
2. "Въвеждане на симулационна техника в университетското инженерно обучение" (договор, финансиран по линията на Германското министерство за изследвания и технологии) ;
3. "Моделиране на структури и анализ на дискретни процеси в ранните фази на логистичното планиране" (договор, финансиран по линията на Академиите на науките на Германия).

Международни контакти

     Катедра МСПТСП поддържа дългогодишно сътрудничество и със сродни катадри и институти от университети и висши училища в:
1. Германия (ТУ -Дрезден, ТУ - Магдебург, Университет - Щутгарт, Университет - Карлсруе)
2. Франция (Унивеситет "Блез Паскал", Университета в Клермон Феран, Висшето училище в Безансон-ENSMM, INSA-Lyon)
3. Швейцария (Политехническия университет в Лозана- EPFL)
4. Англия (Неперова политехника - Единбург, Куин Мери колеж - Лондон, Универсистета в Станфорд)
5. Русия (Политехника - Санкт Петербург, ТУ - Новочеркаск)
6. Унгария - (ТУ - Будапеща, ТУ - Мишколц)
7. Полша (Политехника - Варшава, Политехника - Вроцлав)
8. Австрия (ТУ - Виена)

Катедри, институти и департаменти по "ИНЖЕНЕРНА ЛОГИСТИКА И ПОДЕМНО-ТРАНСПОРТНА И СТРОИТЕЛНА ТЕХНИКА" в някои университети в Европа и Америка

 №

УНИВЕРСИТЕТИ

КАТЕДРИ, ИНСТИТУТИ,

ДЕПАРТАМЕНТИ

Web Страници

1

Lunds Universitet, Sweden.

Ins. For Teknsk Logistrk 

Dept. of Engineering Logistik

 http://www.tlog.lth.se/main.HTM

2

Universita di Pisa, Italia. Facolta di Ingegneria, Dipt. Ingegneria Meccanica, Corsi di Diploma Universitario

Ingegneria Logistica e della Produzione

 http://www.unipi.it/diplomi.html

3

Delft University of Technology - Holand

Dept.Transport,Technology Transport Engineering and Logistrc Engineering, Dredging Technology and Materials Handling.

Http://www.tudelft.nl/matrix/
home.cfm

4

TU-Graz, Austria.

Institute of Material Handling and Logistic Systems /Institut fur Fotdertechnik und Logistiksysteme/

http://cis.tu-graz.ac.at/mhi

http://www.mhi.tu-graz.ac.at

5

Uni.Karlsruhe.Deutsch

Institut fur Fotdertechnk rnd Logistiksysteme

Http://www.uni-karlsruhe.de/Uni/ Fakultaeten/Maschinenbau/

6

Uni. Stuttgart. Deutschland

Institut fur Fordertechnk und Logistik systeme; Inst. for Teknsk Logistik

Http://www.uni-stuttgart.de/
organisation/fakultaeten

7

Uni. ot Miskolc.Hungary

Dept. of Materials Handling and Logistics

Http://www.uni-miskolc.hu/
uni/dept/indexc.shtml

8

Uni. of Magdeburg. Deutschland

Institute for Materials Handling and Logistics

 Http://ifsl.mb.uni
-magdeburg.de/

9

 TU Munchcn

Lehrstul fur Fordertechnik Materialfluss Logistik

 http://www.ifsl.mb.uni-magdeburg.de/

10

 Uni. Dortmum.Deutschland

Lehrstuhl Fordertechnik und Lagerwesen

 http://www.uni-dortmund.de/Flog/

11

TU Dresden Deutschland.

Institut fur Fordertechnik, Baumaschinen und Logistik

 Http://www.tu-dresden.de/
mw/ift/ift.html

12

Uni. Augsburg. Deutschland

Lehrstuhl fur Produktion und Logistik

 Http://wisof5.wiso. uniaugsburg.de/
home.html

13

TU Berlin. Deutschland

Institut fur Technologie und Management, Bereich Logistik

 Http://ws-ifg.kf.tu-berlin.de/

14

Uni. de Technologie, Marceille, Francais

Departement Gestion Logistigue et Transport

 

15

TU Vienna,Austria

Inst.for Design Engineering and for Transport-,Handling-,and Conveyng Systems /Logistics/

 Http://www.ft.tuwien.ac.at/
welcome.html

16

Purdue University, Indiana,School of Industrial Engineering. USA.

Material Handlind and Logistics Engineering

 Http://palette.ecn.purdeu.edu/
~tanchoco/AGVS/agvs.html

17

Massatch. Inst.of Technology, Boston, USA

The Master of Engineering in Logistics

 Http://web.mit.edu/cts/www/
education/education.html

18

The Logistics Institute at University of Arkansas, USA

Logistics Plannong and Design

 

19

Georgia Southern University, Georgia Institute of Technology, USA

Logistics Institute, Courses from material handling to global logistics

 Http://tli.isye.gatech.edu/

20

The University of Texas at Arlington, USA

Industrial Engineering Concentration in Logistics

 

21

0hio State University,USA

Logistics Faculty

Http://www.cob.ohio-state.edu/
~logistics/

  Всички представени в списъка катедри, институти и департаменти са в машинни факултети на съответните университети !